Šachy - popis

V ČR jsou šachy organizovány v ČSZPS a jejích řízením byla pověřena Sekce šachů. Na mezinárodní úrovní organizuje šachy Mezinárodní šachová organizace nevidomých šachistů IBCA a Mezinárodní organizace nevidomých sportovců IBSA.

Soutěže probíhají ve všech věkových kategoriích, jak u mužů, tak i u žen. Šachy dosud nebyly zařazeny mezi paralympijské sporty. V šachu probíhají pravidelně každé čtyři roky Mistrovství světa jednotlivců, jak u žen, tak i u mužů a junioři mají Mistrovství světa každé dva roky. Pravidelně Každé čtyři roky se uskutečňuje olympiáda čtyřčlenných družstev a prvních 12 z této olympiády má právo za dva roky bojovat o Světový pohár. Dále probíhají jak turnaje jednotlivců tak i družstev, jejímiž pořadateli jsou jednotlivé členské země IBCA. Z historického hlediska jsou šachy nejstarším sportem, který u nás zrakově postižení provozují. Tato královská hra zapustila u nás kořeny mezi zrakově postiženými na začátku 20. století. Že zájem o šachy mezi zrakově postiženými v tomto období roste, dokazuje to, že v roce 1924 byla zřízena šachová rubrika v časopise pro nevidomé ZORA pod názvem Šachový koutek, která však po třech letech zanikla a teprve až v roce 1935 založil samostatný šachový časopis a stal se jeho redaktorem Jan Krejča pod názvem Šachová příloha při časopisu Zora, která vychází dodnes.

První vážný pokus o zapojení se do organizovaného šachového hnutí v ČSR podnikli chovanci Klárova ústavu v Praze, když v roce 1929 založili klub nevidomých šachistů Stela. Tento klub se již v roce 1930 přihlásil do Pražské župy šachové a aktivně se zapojil do jejich soutěží. Po tomto úspěšném pokusu vznikají kluby i v dalších ústavech.

První mezinárodní utkání sehráli českoslovenští ZP šachisté v roce 1957 v Moskvě. V roce 1958 se začíná i mezinárodní hnutí ZP šachistů zdárně rozvíjet a je založena Mezinárodní organizace nevidomých šachistů IBCA. S tímto je nerozlučně spjat i vznik olympiád a Mistrovství světa jednotlivců. První olympiáda družstev byla sehrána v roce 1961 v NDR a první Mistrovství světa jednotlivců se uskutečnilo v roce 1966 v NSR. V roce 1961 byla zřízena při ÚV ČSTV komise defektních sportovců a bezprostředně po tom se rozbíhá cyklus Mistrovství republiky jednotlivců i družstev, která probíhají dodnes. V osmdesátých letech se stal mezi ZP šachisty velmi oblíben i RAPID ŠACH, ve kterém je dokonce pravidelně pořádáno Mezinárodní mistrovství ČR. Nejúspěšnějšími šachisty v celé historii jsou JUDr Jaromír Florian z Brna, který byl šestnáctinásobným přeborníkem ČSSR a získal stříbrnou medaili na MS v roce 1975 a Ivan Novák z Bratislavy, který získal bronzovou medaili v roce 1970 v Holandsku.

Pro hru používají zrakově postižení šachovnice s otvory, do kterých jsou zasouvány figury s kolíky. Černé figury jsou označené, aby nevidomý rozeznal jejich barvu. Při hře se tahy hlásí podle šachové notace. Aby nedocházelo k přeslechnutí, sloupce se hlásí celými jmény Anna, Bela, Cezar, David, Eva, Felix, Gustav, Hektor. Pravidlo dotknuto - taženo se uplatňuje tak, že když je figura vyndána z otvoru, musí s ní být taženo. Jsou vyráběny také speciální šachové hodiny na kterých si může ZP šachista hmatem sám zkontrolovat čas. K dispozici jsou i digitální mluvící hodiny. Pravidla jsou shodná s pravidly které vydává Mezinárodní šachová federace FIDE. Spolupráce mezi IBCA a FIDE je příkladná o čemž svědčí i to, že FIDE ve svých pravidlech věnuje odstavec nevidomým šachistům a uvádí v něm i výjimky pro nevidomé, které jsou závazné pro všechny šachisty. Toto umožňuje ZP šachistům zúčastňovat se všech soutěží pořádaných na celém světě. Šachy jsou jediným sportem mezi sporty které ZP provozují, jehož pravidla jsou shodná s pravidly pro vidomé a mohou s nimi rovnocenně soutěžit aniž by se musela nějak upravovat.

Zpracoval: Zdeněk Horák

 

 


ČSZPS © 2011 - 2020, by NDroo